WIRIDI 2022

W-sektionen inom LTH:s arbetsmarknadsdag

8:e februari, Lund

Student

Vad är Wiridi?

WIRIDI, tidigare kallad W-dagen är den arbetsmarknadsdag som årligen anordnas för studenter på civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Mässan anordnas av W-sektionen som är den sektion vilken Ekosystemteknik samt tillhörande specialiseringar ligger under. Studenter från alla fem årskurser besöker mässan och för dessa är WIRIDI ett tillfälle att stifta bekantskap och knyta kontakt med sina framtida arbetsgivare. Företag som är representerade på mässan får möjlighet att på ett personligt sätt presentera sig och berätta om vad det innebär att jobba hos just dem. WIRIDI 2022 kommer att äga rum tisdagen den 8:e februari i W-sektionens huvudbyggnad Kemicentrum på LTH, som även är hem för programmen Kemiteknik, Maskinteknik och Industriell Ekonomi. Varmt välkomna att delta!

om mässan

Här under finner ni ytterligare information om mässan, vilka mässpaket vi erbjuder samt upplägget för dagen.

Om ekosystemteknik

Ekosystemteknik är en tvär-vetenskaplig civilingenjörsutbildning med naturvetenskap och teknik som grund. Efter tre år ges möjlighet till specialiseringar inom Energisystem, Miljösystem, Processdesign, Vattenresurs-hantering samt Riskhantering.

Tidigare utställare

Några av de företag som tidigare år besökt W-dagen är Sydvatten, Rambøll, Structor, Södra, VA SYD, Sweco, Siemens och NSVA.

Vi som anordnar mässan

WIRIDI anordnas av sektionens Näringslivsutskott.

Mikael Moritz

Mikael Moritz

Näringslivsordförande

Anton Wickenberg

Anton Wickenberg

Vice Näringslivsordförande

Lina Niklasson

Lina Niklasson

Medlem

Yonis Abdullahi Sundström

Yonis Abdullahi Sundström

Medlem

Rebecca Petersson

Rebecca Petersson

Medlem

Alexander Bergendahl

Alexander Bergendahl

Medlem

Emmy Svensson

Emmy Svensson

Medlem

Oskar Tengström

Oskar Tengström

Medlem

Föreläsa på wiridi?

Drygt 100 studenter från alla Ekosystemtekniks årskurser deltog när Sydvatten höll lunchföredrag på W-dagen 2020. I vårt Guldpaket ingår, utöver en monterplats på mässan, en 45 minuter lunchföreläsning med möjlighet till en mer ingående presentation av ert företag.

Har du frågor eller vill göra en direktanmälan? Kontakta oss via formuläret, telefon eller mail.

Kontakt

Telefon

+46 (0)73 786 77 09

Mail

naringsliv@wsek.se

Adress, mässan

Sölvegatan 22A 
223 62 LUND