Här kommer info gällande Teknologkårens serverproblem och hur det påverkar W-sektionen.

Kårens servrar nollställde sig i slutet på förra veckan. För tillfället vet ingen varför eller hur det hände, men resultatet är att all data på dom är borta och det måste byggas upp på nytt. Vissa saker med hög prioritet fungerar redan igen, medan andra mindre brådskande saker kommer ta längre tid att få tillbaka. Nedan finns en lista på hur läget ser ut för tillfället.
 

Fungerar:

– www.tlth.se
– Medlemssystem och medcheck.tlth.se
– Mailadresser till Heltidarna

Fungerar inte:

– Hemsidorna för sektionerna M, Dokt och I
– Mailadresser och maillistor till V, A, K, Dokt, ING och W
– Maillistor hos Teknologkåren
 

Vill man nå sektionerna via mail, kontakta ko@tlth.se (eller annan heltidare) så kommer kåren att vidarebefodra informationen.


Så för W innebär detta att alla mailadresser som slutar på @tlth.se måste skickas på långa omvägar för att nå oss. Var beredda på långa väntetider eller kontakta oss istället via vår facebooksida, för hjälp att få tag på rätt person.

Som det ser ut nu så kommer det ta ett tag före Wekobrevet kommer kunna skickas ut via mail igen. Istället kommer Wekobrevet tills vidare gå att hitta här på hemsidan och via länk på sektionens facebooksida.


Infon är tagen från Kårens facebooksida. Där finns även mer info om händelsen.