Ekosystemtekniksektionen värdesätter kommunikationen mellan skola och arbetsliv. En sådan kontakt är viktig både för studenter och för framtida arbetsgivare. Dels är det angeläget att veta vad det finns för olika arbetsmöjligheter efter examen, och vilka kurser som kan väljas för att få kompetens till det jobb man söker. Med olika typer av samarbeten kan möjliga arbetsgivare ta del av vad ekosystemtekniker har att erbjuda och vice versa.

W-DAGEN den 22 februari 2018

W-dagen är Ekosystemtekniksektionens egen arbetsmarkadsdag. W-dagen är en mässa som äger rum under vårterminen med olika events, lunchföredrag samt med ett flertal olika företag som är där för att få utbyta erfarenheter med studenterna på programmet. Att som företag vara representerad under W-dagen är en unik chans att få träffa och knyta kontakter med oss studenter, eran framtida arbetskraft. W-dagen 2018 äger rum torsdagen den 22 februari.

LUNCHFÖREDRAG

Under en lunch får en eller flera representanter från ert företag tillfälle att presentera sig och företaget för ett drygt hundratal studenter från Ekosystemteknik. Ni får möjlighet att tala om vilka ni är och vad ni gör samtidigt som studenterna får chans att ställa frågor. Under tiden bjuder vi studenterna på lunch.

KVÄLLSFÖREDRAG

Ni får ungefär en timme på er att presentera ert företag för studenter och lärare på Ekosystemteknik. Det följs av middag då studenterna får möjlighet att diskutera med era representanter under mer avslappnade former.

STUDIEBESÖK

Ett tjugotal studenter från Ekosystemteknik får under en dag möjlighet att besöka ert företag samtidigt som ni får tillfälle att presentera er på “hemmaplan”. Detta är en utmärkt chans för er att få en närmare kontakt med studenterna och öka deras intresse för ert företag. Vi kommer gärna och besöker er, ni står för resan och lunch/fika under dagen.

REKLAM

Det finns många sätt för ert företag att synas bland studenter. Från Ekosystemtekniksektionens sida anordnas många evenemang, till exempel sittningar, arbetsmarknadsdagar och en fem veckor lång mottagningsperiod för nya studenter. Till allt detta trycks det affischer, biljetter, informationshäften, tygmärken etc. En företagslogga på en affisch eller liknande ses av teknologer på hela LTH, vilket är ungefär 7000 personer.

PRAKTIKPLATSER

Under utbildningen är praktik ett uppskattat inslag där inhämtade teoretiska kunskaper omvandlas till praktisk erfarenhet. För företag är det ett bra sätt att redan tidigt knyta an till studenterna och visa hur ett samarbete i framtiden skulle kunna se ut. Praktik ger en inblick i vad som är eftertraktade kunskaper i arbetslivet och kan hjälpa till att säkra framtida arbetskraft.

Är företaget intresserade av praktikanter med miljöteknikkunskaper är ni välkomna att kontakta oss i ArbetslivsKontaktGruppen. Vi kan exempelvis erbjuda e-post annonser eller plats för affischering mot överenskommet pris.

Beskriv gärna tänkta arbetsuppgifter och vilken den aktuella tidsperioden är samt lite kort om varför en Ekosystemtekniker skulle vara intressant för er.

ÖVRIGT

Ifall ni har egna idéer, eller söker några mindre samarbeten som inte står med i listan så kan ni kontakta ArbetslivsKontaktsGruppen, se nedan.

 

LÄNKAR

För mer utförlig information om programmet besök gärna Lunds Tekniska Högskolas hemsida om Ekosystemteknikutbildningen via länken: www.eko.lth.se

 

Kontakt

Om ni är intresserade att komma till oss på W-dagen eller medverka i något annat typ av samarbete, vänligen kontakta vår Arbetslivskontakt via formuläret.

 

Denna och underliggande sidor sköts av ArbetslivsKontaktGruppen.