WIRIDI 2023

W-sektionen vid LTH:s arbetsmarknadsdag

9:e februari, Lund

WIRIDI & våra mässpaket

WIRIDI, tidigare W-dagen, är den arbetsmarknadsdag som årligen anordnas för studenter på civilingenjörsprogrammen Ekosystemteknik och Risk, säkerhet och krishantering vid Lunds Tekniska Högskola. Mässan anordnas av W-sektionen som är den sektion vilken Ekosystemteknik och Risk, säkerhet och krishantering samt tillhörande specialiseringar ligger under. Studenter från alla fem årskurser besöker mässan och för dessa är WIRIDI ett tillfälle att stifta bekantskap och knyta kontakt med sina framtida arbetsgivare. Företag som är representerade på mässan får möjlighet att på ett personligt sätt presentera sig och berätta om vad de innebär att jobba hos just dem. WIRIDI 2023 kommer att hållas torsdagen den 9:e februari på Kemicentrum på LTH. Nedan finner ni våra mässpaket samt andra möjliga samarbeten med sektionen. Varmt välkomna att delta! Vid frågor, kontakta naringsliv@wsek.se.