Wiridi 2022

All info du som student behöver inför WIRIDI (tidigare W-dagen) tisdagen den 8:e februari.
Företag

Vad är WIRIDI?

WIRIDI, tidigare kallat W-dagen, är W-sektionens arbetsmarknadsdag. En dag för att inspirera våra studenter till vad det finns för möjligheter efter examen från Ekosystemteknik. Under mässan finns möjlighet att mingla med företag och lyssna på lunchföreläsning. WIRIDI 2022 kommer att gå av stapeln onsdagen den 8:e februari. På grund av rådande omständigheter har det beslutats att mässan ska arrangeras på zoom. Under hösten har det pågått ett stort arbete i Näringslivsutskottet med att få så många intressanta företag som möjligt till mässan. Nu kan vi stolt presentera deltagarna på årets mässa här nedanför! Under Mäss-schema kommer ett schema för dagen att publiceras i januari.

Linkedin

Knyt kontakter med företag för att öka dina chanser till jobb efter examen. Vi vill tipsa dig om att skapa en LinkedIn-profil för att sedan kunna lägga till företag i ditt kontaktnätverk som du finner intressanta.

Fixa ditt cv

Förbered gärna ditt CV innan W-dagen så har du goda möjligheter att knyta kontakt med de företag du är intresserad av. I november kommer NärU anordna en CV-kväll tillsammans med Sveriges ingengörer

Företag WIRIDI 2022

Vi välkomnar följande företag till WIRIDI 2022:

   

                                                                     

Om Ramboll:

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Framtidens problemlösare förstår både människan och naturen. Utveckling genom insikt. Framsteg genom vetande. Det är så bättre idéer skapas. Det är så hållbara samhällen byggs. Vi kallar det Engineering for Life.

Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med 16 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen där människor kan må bra och utvecklas. Nu söker vi fler som vill vara med och bidra till en hållbar framtid. Besök vår hemsida för mer information.

Missa inte att vi även kommer att arrangera ett kvällsevent senare under våren tillsammans med W-sektionen!

Miljö-och hållbarhetsarbete: 

Affärsansvar och hållbarhet har varit en del av Rambolls DNA alltsedan företaget grundades. Idag är dessa principer en integrerad del av våra uppdrag och tjänster och formaliseras genom vårt systematiska arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vi är engagerade i att minska vår miljöpåverkan, bidra till ett sammanhållet samhälle med lika rättigheter och möjligheter för alla och att främja en kultur av mångfald, arbetsglädje och lika möjligheter för alla våra anställda. Vi vill vara i framkant när det gäller att skapa värde för både kunder och samhälle genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara.

 

                                                                                          

Om RWE Renewables Sweden AB:

RWE Renewables i Norden fokuserar på att utveckla, bygga och driva vindkraftsparker till havs och på land i Sverige, Danmark och Norge. Vi är idag ca 120 medarbetare, men vi expanderar kraftigt. Vårt regionala huvudkontor finns i Malmö. För närvarande sköter vi driften av ca 500 MW vindkraft i Norden och har ungefär lika mycket till under byggnation i Sverige som kommer vara klart att leverera förnybar el under 2022. Utöver detta har vi en mängd utvecklingsprojekt på gång till elektrifieringen av hushåll, industri, transporter mm. I december 2021 blev det klart att vi kommer att bygga en havsbaserad vindkraftspark ”Thor” utanför Danmarks kust som kommer att leverera 1000 MW vindkraft till år 2026.

Internationellt är vi del av RWE-koncernen som finns representerad i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsregionen. Totalt har vi 19 000 anställda globalt. 

”Vår energi för ett hållbart liv”

RWE Renewables är drivande i den globala energiomställningen och investerar nu €50 miljarder för att utöka vår kapacitet för kraftfull, grön energiproduktion till 50 000 MW världen över till 2030 samtidigt som kol- och kärnkraft fasas ut på ett ansvarsfullt sätt. Vår kärnverksamhet utgörs av havs- och landbaserad vindkraft, solenergi, vattenkraft, vätgas, batterier, biomassa och gas. RWE Supply & Trading levererar skräddarsydda energilösningar för stora kunder. Innovativa projekt för att ytterligare öka energiomställningen för ett hållbart samhälle utvecklas i snabb takt. Här ingår bland annat projekt för flytande vindkraft till havs samt vätgas.

Miljö-och hållbarhetsarbete:

Vårt mål som en global koncern är tydligt: vi är klimatneutrala 2040. Vägen dit utgörs av ambitiösa mål för all verksamhet. Initiativet för vetenskapsbaserade klimatmål (Science Based Targets initiative) har bekräftat att våra mål ligger i linje med Parisavtalet. Allt i samma anda som företagets syfte: Vår energi för ett hållbart liv.

 

 

                                                                                     

Om VentureLab:

VentureLab ger studenter möjlighet att skapa framtiden. Vi är en del av Lunds universitet och inspirerar studenter att prova entreprenörskap och innovation. Vi gör det genom inspirerande evenemang, genom program, kontorsplatser, ett stort nätverk och ett stöttande community. Vi gör det för att främja komplext och innovativt tänkande – för att utmana, utforska och förbättra vårt sätt att leva och göra saker. Vi gör det för att skapa plats för framtiden.

Miljö-och hållbarhetsarbete:

VentureLab har även fokus på hållbar innovation och hjälper tidigt våra idéer att jobba mot att vara hållbara alternativt impact bolag. Hållbarheten ska synas i alla tre områden: sociala, miljö & ekonomiskt. 

                                                                                

Om SWECO:

Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi på Sweco framtidens städer och samhällen. Den framtid som kan kännas avlägsen i resten av samhället är i högsta grad närvarande hos oss. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom vatten & miljö, energisystem, industri, arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, projektledning och IT för samhällsutveckling.

Våra kunder kommer till oss med höga förväntningar. Vi lovar nämligen att vara deras allra mest engagerade och närvarande samarbetspartner. Det ska vara enkelt att ha med Sweco att göra och vi kommer att anstränga oss för att förstå kundens behov bättre än någon annan. Vi lovar också att se till att kunden får exakt den kompetens som situationen kräver. Vilken utmaning kunden än har, ska Sweco kunna lösa den.

Exjobb, sommarjobb och Trainee:

Sweco är summan av våra medarbetares kompetens, erfarenhet och engagemang där varje individ utgör en stor skillnad för slutresultatet. Att attrahera, utveckla och behålla de främsta talangerna är avgörande för att möta våra kunders krav, därför är det viktigt att identifiera talanger och ge dem möjlighet att lyckas. Vi behöver nyfikna och ansvarstagande personer som delar vårt engagemang att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Hos oss finns utmanande och kvalificerade tjänster och praktikplatser av olika slag. Läs mer här

Miljö-och hållbarhetsarbete: 

Sweco har länge arbetat med frågor som handlar om hur samhället kan bli mer hållbart. Som samhällsbyggare har vi stora möjligheter att påverka framtiden. Hållbarhet för oss är därför att ta ansvar för de tjänster vi levererar, nu och i framtiden. Vi strävar efter att göra FN:s samtliga 17 globala mål till en naturlig del av vår uppdragsverksamhet – allt från planering till utförande, från tanke till lösning.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla hållbara lösningar där både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vägs in. Med vår samlade kompetens når vi längre än vad var och en av oss skulle ha gjort på egen hand. Som anställd på Sweco är du en självklar del i det arbetet och bidrar med dina specifika kompetenser i samarbete med dina kollegor. Swecos verksamhet har som mål att vara klimatpositiv 2030 med delmålet en fossiloberoende fordonsflotta 2023. 

                                                                                                         

Om LKAB:

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Miljö-och hållbarhetsarbete: 

Hållbarhet är kärnan i vår affär och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. Vi tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala stålmarknaden. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är Mellanöstern, Nordafrika, Asien och USA.

                                                                              

Om Eolus:

Eolus bildades 1990 och är idag en av Nordens ledande projektörer av förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi och lagringslösningar. Vi växer i takt med omvärldens efterfrågan på förnybar energiproduktion för en hållbar framtid och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i Sverige, USA, Norge, Finland, Polen, Estland och Lettland. Eolus är även noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Vi vet att den allra främsta anledningen till att vi nått så långt är våra medarbetare: ingenjörerna, teknikerna, ekonomerna och alla de andra viktiga människorna som placerar Eolus i absolut framkant. Vi bygger stort, siktar högt och tänker långsiktigt men vår organisation är liten med korta beslutsvägar och närhet till kollegorna. Hos oss värderas kunskap och engagemang, kreativitet och initiativförmåga högt.

Vill du vara med? Kom och tänk stort, högt och långt med oss på Eolus! 

Länkar för marknadsföring:

Hemsida: www.eolusvind.com

Karriärsida: www.careers.eolusvind.com 

Miljö-och hållbarhetsarbete:

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids viktigaste frågor och vi på Eolus är stolta över att vara en del av denna omställning. Med vår kärnverksamhet bidrar vi till att minska utsläppen av CO2 men vi har även ett större samhällsansvar där vi vill ge våra anställda ett meningsfullt och utvecklande arbete. 

Vår verksamhet tangerar alla delar av hållbarhetsbegreppet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill ta vårt ansvar i alla led och vara transparenta i hur vi går tillväga för att uppnå våra hållbarhetsmål. Därav håller vi för närvarande på att implementera ett strategiskt verktyg för att hantera vår hållbarhetsdata, där vi mäter vårt CO2 avtryck i scope 1 och 2, och på sikt även 3. Vi arbetar även gentemot FN:s globala hållbarhetsmål. 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2019/2020 här.

                                                                                      

 

Om Miljöbron Skåne:

Vill du vara med och ställa om till en hållbar framtid? Vi på föreningen Miljöbron Skåne skapar möjligheter för dig som student att göra projekt inom hållbarhet hos företag och organisationer under tiden du pluggar. Oavsett om du är precis i början av utbildningen eller om du snart ska skriva ditt examensarbete kan du få kunskaper, erfarenhet och inspiration för att kickstarta din karriär. Genom våra praktikplatser exjobb och korta uppdrag hos företag, kommuner och andra organisationer får du chansen att göra skillnad och bidra med dina kunskaper inom hållbar utveckling.

Läs mer och hitta till våra projekt här.

Miljö-och hållbarhetsarbete:

Miljöbron Skånes starkaste kort i miljöarbetet ligger i alla de hållbarhetsprojekt vi driver tillsammans med er studenter. Att höja kunskapen om miljöfrågor bland stora som små företag, kommuner och organisationer ger positiva miljöeffekter som går långt utanför vår egen organisation. Det ger fler verksamheter förutsättningar att själva stärka sitt miljöarbete. Projekten är Miljöbron Skånes största och allra viktigaste miljöaspekt. Men självklart arbetar vi också internt med att ha så liten påverkan på miljön som möjligt, i inköpen vi gör och genom den fossilfria energin som vi använder för att hålla oss varma, svala och lysande på vårt kontor i Lund. När du inte hittar oss på Ideon så kan du säkert springa på oss på bussen, tåget och numera även spårvagnen – våra bästa vänner i vardagen som hjälper oss att minska vårt ekologiska fotavtryck enormt. Ska vi däremot bege oss ut till avlägsna platser i den skånska myllan, dit Skånetrafiken inte når, så är vi också väldigt tacksamma för bilpoolen. Sharing is caring!

                                                                                       

Om WSP:

WSP är ett av världens ledande rådgivande konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden. wsp.com 

Miljö-och hållbarhetsarbete:

WSP är ett globalt analys- och teknikkonsult-företag. Vi är en samhällsutvecklare med tekniska experter och strategiska rådgivare som tillsammans arbetar för att utveckla kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen.

Vi hjälper länder, städer och företag att göra framtiden till en så bra plats som möjligt. Vi kallar det att framtidssäkra världen. I WSPs globala innovations- och hållbarhetsprogram Future Ready® binder vi samman vår kompetens med omvärldens behov och trender. Vi säkerställer att det vi utvecklar idag i så stor utsträckning som möjligt är anpassat till de omvärldsförändringar som kommer att ske under projektets livslängd.

     
                                                                                   

Om Lunicore:

Lunicore är din katapult till din framtida karriär!

Att skaffa sig erfarenhet vid sidan av studierna är en självklarhet för många. Men i valet mellan olika extraaktiviteter och elevengagemang är det svårt att veta vad som ger mest tillbaka.

Lunicore kan erbjuda studenter det bästa av två världar. Vi är Lunds universitets eget studentkonsultbolag och arbetar med relevanta projekt mot Skånes verksamhet. Samtidigt är vi helt studentdrivna och tror på att ge individens ansvar och möjlighet att testa sig fram. Vi har 70 medarbetare som alla delar värdeorden driv, professionalism och nytänkande. Medarbetarna representeras av 35 olika utbildningsinriktningar vilket gör att vi kan bygga tvärvetenskapliga team. Vi har vårt kontor på AF-borgen i Lund och har studentkonsulter inom management, analytics, IT och kommunikation. Företagen vi arbetar med har en enorm bredd med allt från start-ups till större, internationella företag. Vi finns för dig som är driven, vill utmanas och utvecklas.

Arbeta med framtiden idag – Vi erbjuder den senaste kompetensen inom områden som management, analytics, IT och kommunikation. Med ett nytänkande perspektiv skapar vi värde för Skånes näringsliv. På Lunicore söker vi löpande efter drivna studenter som är intresserade av att testa på konsultbranschen. Vi erbjuder projektbaserat arbete på ett genomsnitt av 10/h i veckan. Om du är intresserad av ett värdefullt extrajobb i studentdriven organisation söker du här.  

Miljö- och hållbarhetsarbete: 

På Lunicore jobbar vi ständigt med värna för miljö och hållbarhet, vilket vi gör ur ett socialt, ekonomiskt,- och miljöperspektiv. Vi gör bland annat detta genom att i allt större utsträckning ha alla dokument och avtal digitalt, vilket minskar pappersförbrukningen. Vi arbetar även med hållbarhet gentemot våra kunder, där vi uppmuntrar samarbeten med kunder som tar ett gott ansvar för samhället. Lunicores miljö- och hållbarhetsarbete är under ständig utveckling och vi försöker även att belysa och interagera dessa aspekter i de projekt som vi arbetar med. 

                                                                            

Om VA SYD:

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. 

BLI EN MILJÖHJÄLTE – SÖK SOMMARJOBB HOS VA SYD!

Under sommarperioden söker vi alltid intresserade ingenjörsstudenter för kvalificerade projekt och vikariat. Kolla in våra lediga sommarjobb här och ansök senast den 28 februari för att bli en miljöhjälte i sommar. 

   

                                                                                 

Om Structor: 

Structor Miljö Öst är ett miljökonsultbolag med 16 anställda som har kontor i Kalmar, Linköping, Emmaboda och Västervik. Våra kunder är framför allt kommuner, myndigheter, fastighetsbolag, entreprenörer och industrier.

Vi arbetar med:

 • Förorenade områden och efterbehandling (sanering) av föroreningar
 • Grundvattentäkter, grundvattenundersökningar och vattenförsörjning
 • Avfallsanläggningar och deponier
 • Återskapande av våtmarker
 • Muddringar av förorenade havs- och sjösediment
 • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
 • Exploateringsprojekt i känslig miljö

och mycket annat inom miljö och vatten.

Vi ingår i Structorgruppen som består av självständiga bolag som i nätverk samverkar i frågor som resursutjämning, gemensamma offerter, företagsutvecklingsfrågor och behov av specialistkompetens mm.  

Miljö- och hållbarhetsarbete

Structor Miljö Öst AB arbetar med miljöfrågor och hållbarhet i våra kunders projekt. Projekten kan handla om olika saker där det ofta, men inte alltid finns ett exploateringsintresse som drivkraft. Det kan röra sig om att ordna en avfallsanläggning som tar hand om miljöfarligt avfall, förbättra vattenförsörjningen med en ny vattentäkt, eller att genomföra en sanering av en gammal markförorening bara för att förbättra miljön. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete handlar därför egentligen inte så mycket om vår egen verksamhet utan mest vad vi åstadkommer i våra kunders projekt. Vi hjälper våra kunder att göra bra åtgärder för miljön och arbetar också för att prioritera hållbara alternativ i vår egen verksamhet.

 

                                                                      

Please note: Avsalt will no longer particiape in WIRIDI 2022.

About Avsalt:

Avsalt – A cost-efficient, low energy and membrane free desalination solution

Water scarcity is an ever-growing problem. Affordable low-energy solutions are needed to increase water availability and re-use capacity. Specifically, removing salts and chemicals from groundwater, wastewater, and feed water is crucial for guaranteed water availability in both domestic and industrial applications. Nevertheless, today’s solutions use a lot of energy, need highly expensive membranes, or are slow batch processes that need regenerative phases.

To address this global challenge, Avsalt has developed a fully-electric, membrane-free desalination technology. By utilizing constant polarity switching, a continuous desalination process with a stackable design is achieved. The desalination mechanism can be applied in irrigation, waste-water treatment and many other purification processes.

Environment and sustainability:

80% of wastewater today is released untreated into the environment. Instead, it could be re-used for non-feed irrigation, power generation, construction sites and textile, pulp or paper production. With Avsalt’s energy it is possible to turn damaging wastewater into a resource.

Mineral rich water (hard water) leads to scale build-up that obstructs flow and water pressure. Homeowners with hard water often experience a 30-50% decrease in lifespan of their water-using appliances and up to a 30% increase in energy consumption. Water softening with Avsalt’s device is a cheap way to save on energy and resource usage.

The Avsalt technology needs no replacement of membranes or regenerative cleaning with chemicals. It is a low-energy and cost efficient desalination process adaptable to both residential and industrial use. Avsalt is building devices for sustainable water solutions.

 

 

                                                                                    

Om Purac: 

Purac är ett privatägt, svenskt bolag med huvudkontor i Lund, som är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom renvatten, biogas och avloppsrening. Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara lösningar för framtiden inom vattenrening, avloppshantering och biogasproduktion. www.purac.se. 

Följ med oss även på LinkedIn. 

Purac är ett renodlat miljöföretag som skapar lösningar för ett hållbart samhälle med fokus på:

 • Vatten, där vi levererar lösningar för 
  • avloppsrening (både industriellt- och kommunalt avlopp) 
  • vattenrening (både dricksvatten och processvatten)
 • Biogas, där vi levererar lösningar för biogasproduktion från alla tänkbara substrat – omvandlar avfall till värdefulla resurser

Vår kompetens och ansvar sträcker sig från design till färdig anläggning och därefter hjälp och stöd under hela anläggningens livstid, med kunden och miljön i fokus.

Vi söker engagerade och kompetenta människor för att bygga ett starkare Purac och ett mer hållbart samhälle med rent vatten och ren energi som ledstjärna. Vi söker en trainee för morgondagens ledare och projektledare. Vill du jobba för ett hållbart samhälle med fokus på vatten, avlopp eller biogas? Hos Purac kommer du gå ett lärorikt program tillsammans med kollegor med mycket hög kompetens och erfarenhet. Vi är det lagom stora företaget där all kan påverka. 

Sista ansökningsdag 11 mars.

                                                                                

Om IAESTE:

IAESTE är en ideell organisation som erbjuder kvalificerad och betald praktik i mer än 80 länder. Våra praktikutbyten ger dig möjligheter till nya värdefulla erfarenheter, minnen för livet och kommer att stärka ditt CV! Platserna kan vara allt från 2 till 18 månader långa – du erbjuds alltså både goda möjligheter till kortare sommarpraktik och längre utbyten över en termin eller mer. När du åker iväg finns det alltid en lokalkommitté som tar emot dig,  möter upp dig, hjälper till med boende och ordnar sociala aktiviteter.

IAESTE Lund är en lokalkommitté som ligger under Teknologkåren och drivs av studenter. Om du vill bredda ditt internationella nätverk och få kontakt med lokala företag får du gärna bli aktiv hos oss! Det är dock inget krav för att söka praktik – det är gratis och öppet för alla att söka året runt. 

Fixa cv-bilden på WIRIDI

Våra sektions fotografer är på plats för att hjälpa dig ta en bild till ditt CV. OBS! Denna möjlighet saknas 2022 då mässan anordnas på zoom.

 

 

                         

Kontakt

Telefon

+46 (0)73 786 77 09

Mail

naringsliv@wsek.se

Adress, mässan

Sölvegatan 22A 
223 62 LUND