Liknande program

Ekosystemteknik är ett civilingenjörsprogram som främst syftar till att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa dagens och framtidens miljöproblem. Ekosystemteknik finns bara i Lund, men det finns även två andra program i Uppsala och Stockholm som liknar Ekosystemteknikprogrammet. För att du ska få lättare att välja rätt utbildning för dig har vi här sammanställt information där dessa två programs säregenskaper framställs. Mer information om Ekosystemteknik finns under Sökande -> Om programmet Ekosystemteknik

Energi och miljö i Stockholm

Energi och miljö är civilingenjörsprogrammet med fokus på ett hållbart samhälle och hållbar teknik – i dag och i framtiden. Genom utbildningen lär sig studenterna att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet, vilket ger dem mycket attraktiv kompetens på en internationell arbetsmarknad. En blivande civilingenjör i Energi och miljö väljer ett masterspår i årskurs 3.

Masterutbildningar:
Elkraftteknik
Hållbar energiteknik
Hållbar produktionsutveckling
Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Teknik och hållbar utveckling
Kemiteknik för energi och miljö

Via http://www.innoenergy.com/
Smarta elektriska nätverk och system
Miljövänliga energisystem
Förnybar energi
Smarta städer

Yrkesgrupper:
Bygg/Anläggning/Fastighet
Energi
El
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård
Produktion/Process/Tillverkning
Olika typer av tekniskkonsult

Miljö och Vattenteknik i Uppsala

Visste du att man kan plugga till miljöingenjör även i Uppsala?

Uppsala universitet erbjuder tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik – programmet för dig som vill arbeta med miljöfrågor eller ta fram teknik för ett hållbart samhälle. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker och ting hänger ihop och tar beslut utifrån systemförståelse och matematiska verktyg. Du har en bred kunskap och talar samma språk som inte bara andra ingenjörer, utan också ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter. 

Att utbildningen vilar på två lärosäten gör den unik när det gäller kursutbud, lärare och forskning, och gör dessutom att studenterna har fler studieplatser att välja på när det börjar bli dags att tentaplugga, och större möjligheter att åka på utbyte.

På miljö och vattenteknik-programmet samlas studenter som vill göra studietiden till den bästa, både när det kommer till studier och studentliv, och som dessutom vill bidra till en bättre värld. För visst skulle det vara fantastiskt att vara med och rädda vår planet? Hos oss får du chansen!