Ekosystemtekniksektionen är LTH’s yngsta sektion.

Styrdokument

Här hittar du sektionens alla viktiga dokument.

Arkiv

Sektionens historia.

Styrelsen

Här hittar du information om sektionens styrelse. Styrelsen sköter sektionens dagliga arbeten.