Styrelsemöte I – 2019-01-23

Kallelse
Dagordning
Protokoll


Jul! 😀


Styrelsemöte XI – 2018-12-12

Dagordning
Kallelse
Protokoll

Motion till Extrainsatt HTM – Stadgaändring firmatecknare


Styrelsemöte X – 2018-11-28

Dagordning
Kallelse
Protokoll

Motion – Införande av riktlinje för hantering av personuppgifter
Riktlinje – Hantering av personuppgifter
Motion – Införande av riktlinje för användande av Sektionens G-Suite
Riktlinje – Användande av Sektionens G-Suite
Utredning av de fysiska mecenatkorten


Styrelsemöte VIII – 2018-10-17

Dagordning
Kallelse
Protokoll

Motion – Omstrukturering av Programmästeriet
Motion – Tillägg för Programmästeriets åligganden
Motion – Namnändring av posten Penningmästare
Motion – Ändring av åliggande gällande verksamhetsberättelse
Motion – Studeranderepresentanter
Motion – W-Sektionens stipendium
Motion – Tillägg i Policy för Grafisk Profil
Motion – Införande av funkistack i Reglementet


Styrelsemöte VII – 2018-09-19

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte VI – 2018-08-25

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte V – 2018-05-16

Protokoll
Dagordning
Kallelse

Summering av biljettsystem
Riktlinje – Mantlar
Motion – Ändring i riktlinje för Styrelsemantlar


Styrelsemöte IV – 2018-04-18

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte III – 2018-03-28

Protokoll
Dagordning
Kallelse

Miljöhandlingsplan
Budgetrevidering
Motion – Ändring revisorernas uppgift
Motion – Tillägg i åliggande för Grafisken
Motion – Policy för fonder
Motion – Mandatperiod funktionärer
Motion – Lägga till Styrelsemedalj bland W-sektionens medaljer
Motion – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Motion – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Motion – Införa Styrelsemedalj
Motion – Adjungeringar styrelsemötet


Styrelsemöte II – 2018-02-14

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte I – 2018-01-18

Protokoll
Dagordning
Kallelse


 


Styrelsemöte XIV – 2017-12-06

Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilaga – Högtalarkontrakt
Bilaga – Riktlinje Högtalare


Styrelsemöte XIII – 2017-11-15

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XII – 2017-10-18

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XI – 2017-10-11

Protokoll
Dagordning
Kallelse 2.0

Kallelse


Styrelsemöte X – 2017-09-20

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte IX – 2017-08-30

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte VIII – 2017-08-19

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte VII – 2017-05-18

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte VI – 2017-04-24

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte V – 2017-04-06

Protokoll
Dagordning
Dagordning 2.0
Kallelse


Styrelsemöte IV – 2017-04-03

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte III – 2017-03-30

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte II – 2017-02-16

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte I – 2017-01-26

Protokoll
Dagordning
Kallelse


 


Styrelsemöte – 2016-12-06

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte – 2016-11-29

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte – 2016-11-24

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XXVIII – 2016-11-14

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XXVII – 2016-11-02

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte – 2016-10-19

Protokoll
Dagordning
Kallelse.


Styrelsemöte – 2016-10-18

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XXIII – 2016-10-10

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XXII – 2016-10-06

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XXI – 2016-09-26

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XX – 2016-09-22

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XVIII – 2016-09-08

Kallelse
Dagordning

Protokoll


Styrelsemöte XVI – 2016-08-29

Protokoll
Dagordning
Kallelse


Styrelsemöte XV – 2016-08-22

Kallelse
Dagordning
Protokoll


Styrelsemöte XIV – 2016-05-23

Protokoll
Dagordning
Kallelse