S T Y R E L S E N

 

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi. Styrelsen är även de som representerar sektionen utåt mot LTH:s institutioner, teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och andra W-ingenjörer i Sverige.

Gruppen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt de sittande utskottsordförandena. Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp!

 

Maila hela utskottet på: [email protected]

 

 

 

Namn Post E-post Alt. benämning
Fredric Ahrling Ordförande

w-ordf@tlth.se

Hammarhaj

Sekreterare

Vice ordförande

[email protected]

[email protected]

Bläckfisk

vice Hammarhaj

Ylva Kloo Kassör

w-pengar@tlth.se

Börshaj
Nicholas Sandmark Arbetslivskontakt

w-akgordf@tlth.se

Guldfisk
Studierådsordförande

w-srwordf@tlth.se

C(p)EQ-huggare
Hanna Barkevall Øwerphøs

w-owerphos@tlth.se

Gøs
Sara Abrahamsson
Källarmästare

w-km@tlth.se

Marulk
Sara Engström Jämlikhetsombud

w-jamo@tlth.se

Regnbågslax
Maria Carlsson Sexmästare

w-sexmastare@tlth.se

Torsk
Rebecka Hoppe
PR-Chef

w-prchef@tlth.se

PiRaya
Andreas Malmström
Infochef

w-infochef@tlth.se

Babelfisk