S T Y R E L S E N

 

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi. Styrelsen är även de som representerar sektionen utåt mot LTH:s institutioner, teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och andra W-ingenjörer i Sverige.

Gruppen består av Ordförande, Kassör, Sekreterare, de sittande utskottsordförandena samt en internt vald Vice Ordförande. Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp!

 

Maila hela utskottet på styrelse@wsek.se

Styrelsen höstterminen 2018

 

Namn Post E-post Alt. benämning
Rebecka Hoppe Ordförande ordf@wsek.se Hammarhaj
Simon Probert

Sekreterare

Vice Ordförande

sekr@wsek.se

vice-ordf@wsek.se

Bläckfisk

Vice Hammarhaj

Vakant

Kassör

kassor@wsek.se

Guldfisk

Sofia Kongshöj Arbetslivskontakt

ak@wsek.se

Börshaj
Ebba Söderström Studierådsordförande srwordf@wsek.se C(p)EQ-huggare
Emelie Swenningsson Øwerphøs owerphos@wsek.se Gøs
Sara Abrahamsson
Källarmästare km@wsek.se Marulk
Ellen Belcher Jämlikhetsombud jamo@wsek.se Regnbågslax
Lisa Salvin Sexmästare sexmastare@wsek.se Torsk
Sara Engström
PR-Chef prchef@wsek.se PiRaya
Andreas Malmström
Infochef infochef@wsek.se Babelfisk