S T Y R E L S E N

 

Sektionens verksamhet leds av sektionens Styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi. Styrelsen är även de som representerar sektionen utåt mot LTH:s institutioner, Teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och andra W-ingenjörer i Sverige.

Gruppen består av Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare och de sittande utskottsordförandena. Vi i Styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp!

 

Maila hela styrelsen på styrelse@wsek.se

Vincent Loft

Vincent Loft

Ordförande

Kontakt: ordf@wsek.se

Alt. benämning: Hammarhaj

 

Emma Sterner

Emma Sterner

Vice Ordförande

Kontakt: viceordf@wsek.se

Alt. benämning: Vice Hammarhaj

 

Amanda Henningsson

Amanda Henningsson

Sekreterare

Kontakt: sekr@wsek.se

Alt. benämning: Bläckfisk

 

Fredric Ahrling

Fredric Ahrling

Kassör

Kontakt: kassor@wsek.se

Alt. benämning: Guldfisk

 

Lina Niklasson

Lina Niklasson

Näringslivsordförande

Kontakt: naringslivsordf@wsek.se

Alt. benämning: Börshaj

 

Sofia Holmquist

Sofia Holmquist

Studierådsordförande

Kontakt: srwordf@wsek.se

Alt. benämning: C(p)EQ-huggare

 

Ina Kullander

Ina Kullander

Aktiwitetsordförande

Kontakt: akto@wsek.se

Alt. benämning: Marulk

 

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Jämlikhetsombud

Kontakt: jamo@wsek.se

Alt. benämning: Regnbågslax

 

Oskar Tengström

Oskar Tengström

Sexmästare

Kontakt: sexmastare@wsek.se

Alt. benämning: Torsk

 

Helena Lillemets Edman

Helena Lillemets Edman

Informationschef

Kontakt: infochef@wsek.se

Alt. benämning: Babelfisk