ArbetslivsKontaktGruppen, AKG, ansvarar för att marknadsföra sektionen utåt, främst gentemot företag. Man kan säga att AKG har hand om livet efter, eller utanför, LTH då de även ansvarar för kontakten med examinerade studenter genom alumniverksamheten.

AKG bjuder in intressanta företag på gästföreläsningar där studenter kan få veta mer om vad som väntar efter utbildningen. Detta ger också möjlighet att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare.

Maila hela utskottet: akg@wsek.se


Medlemmar:

GULDFISK
Namn: Sofia Kongshöj, W17
Status: Arbetslivskontakt, AK
Mail: ak@wsek.se

VICE AK
Marion Karlsson Faudot W16

LEDAMÖTER
Adam Probert W16
Andreas Malmström W16
Annie Haraldsson W16
Mathilde Henriksen W15
Sofie Nilsson W16