Ceremoniutskottets uppgift är att ansvara för utdelning av Ekosystemtekniksektionens medaljer samt att arrangera ett funktionärstack varje termin.
W-sektionen har ett antal medaljer som kan delas ut. De vanligaste är våra funktionärsmedaljer som finns i tre valörer:

  • Brons, ett fullbordat funktionärsår
  • Silver, två fullbordade funktionärsår
  • Guld, tre fullbordade funktionärsår

Utöver funktionärsmedaljerna finns följande:

  • Särskild hedersmedalj: Denna medalj tilldelas personer som utfört något utöver det vanliga för sektionen.
  • Hedersmedalj: Denna medalj tilldelas personer som verkat för W-sektionen och dess medlemmar långt utöver det vanliga.
  • Exceptionell Hedersmedalj: Denna medalj tilldelas personer som på ett exceptionellt sätt, under lång tid verkat för W-sektionen och dess medlemmar långt utöver det vanliga.

 


Medlemmar 2020:

Alice Maillard, W18
Amanda Rydén, W17
Johanna Scholtz, W18
Henning Sivert, W18
Simon Tornqvist, W18

Kontakt: Maila hela utskottet på: ceremu@wsek.se