PR-utskottet

VI SPRIDER EKOSYSTEMTEKNIK TILL VÄRLDEN

PR-utskottet jobbar med att på bästa sätt marknadsföra Ekosystemteknik utåt för att locka nya studenter från alla håll och kanter. Detta innebär till exempel besök på gymnasieskolor, planering av Her Tech Future, EKODAGEN, Instagramkontot och andra upptåg. Vi arbetar även med samarbeten med liknande civilingenjörsutbildningar på andra platser i Sverige, till exempel vid Uppsala Universitet och KTH.

Medlemmar

PiRaya
Namn: Sofia Rapp, W19
Status: PR-chef
Mail: prchef@wsek.se

LEDAMÖTER

Linn Ihrefjord, W19

Edith Rosell, W19

Emelie Westall, W19

Rebecka Brandt, W20

Mail (hela utskottet): pr@wsek.se

 

%

DÄR FÖR DIG

Vad gör PR-utskottet?

PR-utskottet arbetar för att vårt program Ekosystemteknik ska synas och höras så mycket som möjligt.

 

Hur gör vi det? På många olika sätt! DU påverkar hur vi ska nå ut och profilera oss! Läs mer om utskottet på funkisguiden. Nedan följer lite vad vi har jobbat med under 2019 och 2020.

 

EKODAGEN 2020

Ett event för alla som intresserade att studera på Ekosystemteknik! Mer om eventet kan du läsa på EKODAGEN.

Skolbesök

Vi åker ut och besöker skolor. Pratar om vårt program, hur det är att studera på LTH och vad en ingenjör gör. Vi inspirerar helt enkelt unga människor villket ger ofta mycket intressanta möten och diskussioner. 

Instagram

Det är vi som sköter om sektionens Instagramkonto. Det är uppskattat och kul.

Skuggningar och hemvändning

Vi är kontaktpersoner för intresserade personer som vill skugga programmet och för studenter som vill besöka sin gamla skola och få resan betald!

Her Tech Future

Hos oss sitter två representanter som är planerar och genomför Her Tech Future för hela LTH. Du träffar många engagerade studenter från alla programen som också vill locka till sig nya studenter!

Sofia Rapp

Sofia Rapp

PR-chef (aka Piraya)

Jag hjälper dig gärna om du har frågor om utskottet, vad vi gör eller något vi ska göra bättre. Du når mig bäst på mail, prchef@wsek.se eller genom att skriva ditt meddelande i rutan här på sidan.

Maila vår PR-chef

4 + 8 =