Fanbärare

Tanken var att fanbäraren skulle ha hand om detta, men det gick inte att fixa ett konto utan en mail…