Studierådets huvudsakliga uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir en av landets främsta. Studierådet (SRW) jobbar för kontinuerlig förbättring av kurserna samt hjälper till att lösa eventuella problem som uppkommer under terminens gång. Vi för studenternas talan i utbildningsfrågor och genom kursrepresentanter fungerar vi som en extra länk mellan studenter och kursansvariga lärare. Vi har hand om studiebevakning och jobbar med CEQ utvärderingarna. Tidigare CEQ-utvärderingar kan ni hitta här.

Två av Studierådsmedlemmarna ingår också i Programledningen där kursutbud och förbättring av programmet står i centrum. Programledningen är knuten till W-programmet och är den instans från LTH som står närmast studenterna, där vi har störst chans att påverka.

I Studierådet ingår även Skyddsombud, Världsmästare och Vice jämlikhetsombud. Studentrepresentanter som sitter i institutionsstyrelsen har också Studierådet som sin närmaste kontakt. Skyddsombudet jobbar främst med frågor som rör vår arbetsmiljö så som studieplatser och säkerhet i labbsalar. Världsmästarna kan du vända dig till om du är nyfiken på utbytesstudier! De har koll på vad som gäller med ansökning, var du kan åka och hur du går tillväga. Vice jämlikhetsombud sitter med i Studierådet och agerar som länk mellan SRW och JämU.

SRW ordnar även andra studierelaterade evenemang som gör utbildningen och skolan lite roligare och lättare! Till exempel kan det vara mysiga studiekvällar med fika, eller spännande lunchföredrag och workshops. Studierådet administrerar även W-Sektionens Bokbytargrupp på Facebook som ni kan hitta här

Har du frågor eller problem med en kurs/lärare eller andra studierelaterade frågor är du hjärtligt välkommen att maila, skriva till oss på Facebook eller prata med oss i korridorerna!

Maila hela utskottet på: srw@wsek.se
Ni kan även hitta oss på Facebook – Studierådet på W.


Medlemmar:

C(p)EQ-huggare
Status: Studierådsordförande
Ebba Söderström, W16
Mail: srwordf@wsek.se

LEDAMÖTER
Linnéa Sjöström, W15
Katja Eftring, W16
Louise Söderberg, W16
Hugo Lindbäck, W18

FLYGFISKAR
Annie Haraldsson W16
Status: Wärldsmästare
Mail: vm@wsek.se

SKÖLDPADDA
Märta Bengtsson, W16
Status: Skyddsombud
Mail: skyddsombud@wsek.se

VICE JÄMLIKHETSOMBUD

Mail: vice-jamo@wsek.se

STUDENTREPRESENTANTER