Distansstudier

Tips angående distansstudier

I och med rådande pandemi-läge hålls majoriteten av alla utbildningar på distans och mycket talar för att detta kommer att fortgå till åtminstone sommaren 2021.

Tycker du att du har fått för lite information om kursen och dess utförande?
Du kan kontakta kursansvarig, kontaktuppgifterna ska finnas på kurshemsidan.

Får du inget svar eller är informationen fortfarande bristfällig?
Kontakta studierådet på vår mail: srw@wsek.se. Till oss kan du också vända dig om du har andra synpunkter gällande kurserna.

Vill du ha tips för att klara distansstudierna bättre? Du hittar förinspelade föreläsningar från en studietekniksexpert här.

Här är LTH:s information kring covid-19:

Känner du dig stressad eller har svårt att få ihop studierna?
Kontakta Tobias Björklund, studievägledare på W: tobias.bjorklund@lth.lu.se.

Lycka till med studierna!