Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är ta fram förslag till poster inför höst- respektive vårterminsmötet genom att sammanställa nomineringar och intervjua kandidater. Dessutom håller Valberedningen sektionens Funkisguide uppdaterad, och anordnar varje termin ett Walfläsk där sektionens medlemmar bjuds in att nominera.

Funkisguiden VT19
Funkisguiden HT18

Mail till utskottet: valberedning@wsek.se

Medlemmar:
Mirjam Särnbratt, W15
Louise Söderberg, W16
Märta Bengtsson, W16
Katja Eftring, W16
Ebba von Wachenfeldt, W16
Jakob Jungestad, W17
Albin Tystrand, W18