WisU

Committee of Wisdom
StyrdokumentSektionens arkiv

Vad gör WisU?

Wisdomsutskottets uppgift är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen av Sektionen och bistå Styrelsen i dess arbete. Vi hoppas att det vi gör, bidrar till att Sektionen fungerar ännu bättre i framtiden.

Har du en fundering kring hur saker och ting kan fungera bättre och effektivare på Sektionen? Kontakta oss då vetja!

Medlemmar 2022

Ellen Belcher, W18

Ida Olofsson, W19

Jesper Samuelsson, W19

Jessica Gustavsson, W18

Julia Wåhlander, W18

Martina Rosenqvist, W19

Våra Projekt 2022

 

  • Avtalsmall för NärU och Phøset
  • Anpassning av styrdokument för nya risk
  • Bokföringstestamente
  • Hjälpa till vid revidering av Valberedningens Funkisguide
  • Revidering av Policy för personuppgiftshantering
  • Revidering av Valberedningens testamente, reglemente och valförfarande
  • Utredning av mästarposter i sexet
  • Utformning av posten miljöombud