O R D F Ö R A N D E

Fredric Ahrling, W16

Ordföranden leder styrelsens arbete och har yttersta ansvaret för sektionen. Sektionens överhuvud ansvarar för att verksamheten som helhet på sektionen flyter på och utvecklas, och representerar sektionen utåt mot skolledning, kår och andra sektioner.

Kontakt: w-ordf@tlth.se