Välkommen till Ekodagen 2020

Inspirationseventet EKODAGEN var 2020 planerat att genomföras 27 mars men blev inställt i sin fysiska form på grund av minimering av smittspridning av COVID19. Vi har istället intervjuat gästerna och hopppas kunna på det här sättet inspirera alla som skulle ha velat komma på Ekodagen i alla fall!

 

Må gott!

PR-utskottet på Ekosystemteknik

 

Studenter berättar

Vi har frågat några studenter om varför de valde Ekosystemteknik, deras vardag och vad inspireras av.

Studentintervjuer

Märta

Märta valde Ekosystemteknik efter att deltagit på Her Tech Future.  Idag studerar Märta fjärde året med inriktning på vattenresurshantering och hon skulle i framtiden vilja jobba med att göra framtidens infrastruktur multifunktionell.

Linnéa

Innehåll kommer…

Letktorer på programmet

Eva Leire

Eva Leire är universitetslektor på instutitionen för samhälle och teknik. Hennes expertområde är avfallshantering och är en riktig profil inom programmet. I år tre, håller hon i kursen “Miljö och Management” och hon är även kursansvarig för “Avfallshantering och resurshushållning” inom specialiseringen miljösystem. Hon är också djupt engagerad i studentfrågor och är t.ex. inspektor på vår studentsektion och har själv pluggat  vid LTH (kemiteknik).

Dr. Martin Andersson

Som student på ekosystemteknik, träffar du lektor Dr. Martin Andersson framförallt inom specialiseringen energisystem. Martin har själv en examen från Ekosystemteknik i Lund och har sedan dess disputerat. Nu brinner han för förnybar energi och forskar inom bränslecellsmodellering. Under senare delen av programmet kan du som student göra internationella studieutbyten och det är något som Martin har varit engagerad och drivande för. Här berättar Martin om vad han tycker är speciellt och viktigt med Ekosystemteknik!

Professor Ulf Ellervik

I samband med LTH:s intensiva arbete med bl.a. forskning på det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och snabb framställning av säkerhetsprodukter, har Lunds Universitet intervjuat professor Ulf Ellervik. Ulf är också känd från vårt program där han bland annat undervisar år 2 i organsik kemi. Titta gärna på klippet nedan för att lära dig ett och annat om virus.

Alumn

Tom (alumn)

Hur resonerar en alumn (tidigare student) från Ekosystemteknik om hur utbildnignen var? Vad tar han med sig från tiden som student på Ekosystemteknik. Titta på intervjun för att veta mer.

Tom som började på Ekosystemteknik 2013 gick energispecialseringen och arbetar idag som  applikationsingenjör för värmeväxeltillverkaren SWEP. Hans expertområde är värmeöverföring, alltså hur det går att maximera eller ta till vara på värme från olika områden så energieffektivt som möjligt. Det är jätteviktigt för att vi ska kunna utveckla ett hållbarare samhälle med effektivare energiförbrukning och därmed mindre inskränkningar på miljön. Vilken förebild!

Vår Studie- & Karriärsvägledare

Tobias Björklund

Tobias Björklund är studie- och karriärsvägledare på ekosystemteknik samt mastersprogrammet riskhantering. Vad tycker han är speciellt med Ekosystemteknik och hur skulle han beskriva oss studenter som grupp? Här svarar han på några av de vanligaste frågorna som han får av studenter och folk som är intresserade av ekosystemteknik. 

Fick du inte din fråga besvarad? Ställ din fråga till oss studenter!

1 + 4 =