Studie- och karriärvägledare

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare för Ekosystemteknik

Hej! Jag heter Tobias Björklund och har jobbat som studie och karriärsvägledare i 20 år nu. Jag flyttade från Kramfors till Malmö för att plugga, och stannade efter avslutad utbildning kvar i Malmö och jobbade med vägledning för både unga och vuxna. Efter 17 år kände jag att det var dags för förändring, och jag hamnade här på LTH, där jag har varit i tre år nu. Min roll på LTH är som studie och karriärsvägledare för bland annat ekosystemteknikprogrammet. Det betyder att jag hjälper studenter med frågor om studier eller karriär, men man kan också komma bara för att lätta på hjärtat om någonting känns jobbigt. Jag är ju inte kopplad till undervisningen, och kan på så sätt vara neutral. 

Vad tycker du att man ska förvänta sig av utbildningen ekosystemteknik?

Stenhårt plugg. Detta är generellt för alla civilingenjörsprogram. Många som kommer hit har haft det väldigt enkelt för sig i gymnasiet och har höga krav på sig själva. De är också ofta väldigt unga och har mycket som händer i livet. Kanske har man flyttat hemifrån för första gången. Möter man då motgångar, och det kommer man att göra, är man inte utrustad för att komma förbi dem, eller vet hur man ska reagera. Då börjar man tvivla på sig själv, och det kanske till och med slutar med att man hoppar av. Så blir du antagen: var förberedd på att lägga ned mycket tid på plugg. Det är 40 timmar studievecka, och utbildningen är lång. Är du förberedd på det är du mycket bättre utrustad för att möta motgångar.

Hur skiljer sig ekosystemteknik från andra civilingenjörsprogram?

Den naturvetenskapliga bredden. Ekosystemstudenter läser biologi, kemi, geologi, matte, fysik och mer. Det ger en många olika perspektiv vilket bidrar till en större förståelse för hur komplexa problem kan vara. Det blir lättare att se större sammanhang eftersom man inte snöar in på bara en sak.

Hur skiljer sig ekosystemteknik från en naturvetenskaplig utbildning, till exempel
miljövetenskap?

Framför allt de tekniska ämnena, så som matten och fysiken. Det ger studenterna en teknisk förståelse som man inte får om man läser miljövetenskap. En naturvetenskaplig utbildning ger mindre bredd, men man fördjupar sig på en gång. Väljer man mellan de olika utbildningarna får man helt enkelt värdera hur ens miljöintresse ser ut. Vill man jobba med förändring sker det ofta på teknisk nivå. Sedan är det också lite olika att läsa på LTH och att läsa på LU, man har till exempel mer schemalagd studietid på LTH.

Vad menas med en teknologie kandidatexamen? Är det samma sak som högskolaingenjörsexamen?

Nej, det är inte samma sak. Vad som kallas en teknologie kandidatexamen är att man efter tre år byter ut 15 högskolepoäng mot att skriva ett kandidatarbete för att ta en kandidatexamen. Skillnaden mot att läsa alla fem åren är att en kandidat inte blir lika fördjupande, då man inte har läst någon specialisering. Det gör att man blir ganska svårplacerad på arbetsmarknaden och jag skulle inte rekommendera det om man inte vet att man har en intresserad arbetsgivare.

Tre Snabba Frågor

1. Hur stora är klasserna?

Omkring 60 studenter.

2. Är det mycket på engelska?

Ja, 50% av undervisningen är på engelska. Miljöfrågor är ofta globala frågor, och det finns en internationell arbetsmarknad. Att en så stor del av utbildningen är på engelska ger studenterna förutsättningar för att ta sig ut på den arbetsmarknaden, men även om de kommer hamna i internationella samarbeten i framtiden. 

3. Finns det möjlighet till utlandsstudier?

Ja, och många ekosystemteknikstudenter är bra på att ta vara på det. Det verkar finnas ett allmänt intresse för det bland dem.

 Vad finns det för specialiseringar, och vilken väljer man? 

Specialiseringarna som finns är Vattenresurshantering, Energisystem, Miljösystem, Processdesign och Riskhantering. Under min ganska korta erfarenhet är det väldigt olika från år till år vad som ”trendar”. För tre år sedan var vattenresurshantering väldigt populärt, året efter det mer energisystem eller miljösystem. Men eftersom det är en så liten grupp räcker det med att sju personer väljer annorlunda för att det ska bli en ganska stor procentuell skillnad.

 

Vad blir man när man är klar och vilken typ av arbete får man? 

Civilingenjör. Det känns som att många glömmer bort att civilingenjör faktiskt är en yrkesexamen. Det vad det sedan kan leda till är otroligt varierat, och du kan göra lite vad du är intresserad av. Just för ekosystemstudenter kan det vara svårt att se ett klart mål, dels för att utbildningen är så bred, dels för att den är så pass ung som den är, den startade 1998. Ibland får man påminna omvärlden att den finns. Men det har jag märkt på bara de tre åren jag har jobbat här, att det blir mer och mer självklart vilka ni är.

Men för att konkretisera lite: Du får kanske jobb på ett företag som konsult, där du ska hjälpa till att lösa olika problem eller konsultera till olika projekt. Kanske är det en bit mark där det tidigare har stått en bensinmack som ska bli en park. Du kan hamna på länsstyrelsen, och ska jobba med att förebygga sanderosion i Ystad. Då handlar det kanske om att beräkna vågrörelser, undersöka hur sand beter sig, och överväga om det krävs tekniska lösningar och vad de kan vara. Du kanske väljer att läsa energisystem och börjar jobba med energiresurser på sjukhus, hur man ska ta vara på energin. Du kan jobba med att ta fram nya material. Eller så jobbar du med olika omställningsarbeten när det gäller alternativa energikällor.

 

Vilka är ekosystemstudenterna som grupp?

Såklart en väldigt varierad grupp, men generellt är dem väldigt ambitiösa, med en ”rädda världen”-attityd. Detta kan ibland leda till osäkerhet, för ambitionerna kan leda till att saker och ting ibland bli väldigt stora. Många ställer sig frågan om de verkligen klarar av utbildningen. Men man kan säga såhär: klarar man sig till årskurs tre har man mött alla vägskäl man kommer ställas inför, och man har vant sig lite vid sig själv. Av studenterna blir det väldigt mogna människor med stark drivkraft. Men genomgående under alla åren är att de hart hjärtat på rätt ställe.

 

Vad skulle du säga till en person som ska söka in till universitetet nu till hösten?

Det absolut viktigaste, oavsett vilken utbildning man väljer, är att lita på sin magkänsla. Det är lätt att fastna i vad andra tycker och tänker, men i slutändan är det du som ska ta dig igenom utbildningen. Se till att det är något du tycker är intresserad av och tycker är kul.

 

Funderar du på att välja Ekosystemteknik och behöver vägledning från någon utifrån som är expert på hela konceptet Ekosystemteknik? Kontakta då Tobias (lättast på mail)! Det är det bästa du kan göra tycker PR-utskottet. Så här i coronatider kan det också fungera att boka in ett videosamtal, men hör med honom på mail först.