Praktikplatser och Exjobb

Här samlas de tips på praktikplatser och exjobb som når styrelsen! Senast uppdaterad 2022-03-01.

 

(Praktik) Miljöbron Skåne – De söker nu studenter som vill få inblick i vilka utmaningar som finns i näringslivet, som vill knyta kontakter och utökar sitt nätverk samtidigt som de applicerar sina kunskaper på riktiga case. Det kommer finnas möjlighet att engagera sig i projekt inom exempelvis kommunikation, matsvinn, återvinning, ekonomiska verktyg och interaktiva lösningar. https://miljobron.se/skane/challenge-circle-tillsammans-med-ess-skane/

(Extrajobb) Minc – They are looking for someone to employ by the hour to calculate emissions from transports.  Contact Karin (karin@minc.se)!

(Exjobb) Akademiska hus – Hur minskar vi mängden fossil plast i avfallet, för en renare energimix? https://miljobron.se/skane/projekt/hur-minskar-vi-mangden-fossil-plast-i-avfallet-for-en-renare-energimix/

(Exjobb) Sysav – Förnybar energiproduktion på avfallsanläggningar https://miljobron.se/skane/projekt/fornybar-energiproduktion-pa-avfallsanlaggningar-och-avc/

(Exjobb) Miljöfirman – Hur påverkas klimatet av saneringsarbeten? https://miljobron.se/skane/projekt/hur-paverkas-klimatet-av-saneringsarbeten/

(Exjobb) Regionfastigheter – Går det att bygga ett klimatneutralt sjukhus? https://miljobron.se/skane/projekt/gar-det-att-bygga-ett-klimatneutralt-sjukhus/

(Exjobb) NSR – Hur används rapskakan? https://miljobron.se/skane/projekt/hur-anvands-rapskakan/

(Exjobb) VA SYD – Jakten på den bästa matavfallskvarnen https://miljobron.se/skane/projekt/jakten-pa-den-basta-matavfallskvarnen/

(Exjobb) Power Circle – Energilager i elsystemet https://powercircle.org/wp-content/uploads/2021/12/Annons-Exjobb-om-energilager-i-elnatet.pdf