Praktikplatser och Exjobb

Här samlas de tips på praktikplatser och exjobb som når styrelsen!

(Exjobb) VA SYD – Potential för återanvändning av avloppsvatten https://miljobron.se/skane/projekt/potential-for-ateranvandning-av-avloppsvatten/

(Exjobb) Akademiska hus – Hur minskar vi mängden fossil plast i avfallet, för en renare energimix? https://miljobron.se/skane/projekt/hur-minskar-vi-mangden-fossil-plast-i-avfallet-for-en-renare-energimix/

(Exjobb) NSR – Matavfallskvarnar – en effektiv insamlingsmetod https://miljobron.se/skane/projekt/matavfallskvarnar-en-effektiv-insamlingsmetod/