Poängplanering

Hur ska man tänka när man planerar alla sina studier? Hur kan man på ett smart sätt veta att man uppfyller alla kraven? Här har vi samlat lite allmänna tips och tankar.

Att planera i excel

Att planera i excel

Att planera sina studier i excel eller liknande kan vara en bra grej för de som vill ha koll (och det man vill man ha). 

Det finns en mall för det, men för tillfället går det inte att ladda ner så kontakta SRW istället så skickar vi det till dig.

Ta hjälp av studievägledare, Tobias!

Vårt bästa tips är ändå att OM du fastnar och vet inte hur du ska komma vidare i din utbildning, boka ett möte med vår Studie- och yrkesvägledare Tobias!

Alla Kurser på WKontakta Tobias