Utlandsstudier

Det finns många olika möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands. Det kan bland annat göras genom

• Utbytesstudier i en termin eller ett läsår
– Som utbytesstudent kan du studera utomlands en termin eller ett år och sedan tillgodoräkna dina studier i din examen vid LTH.

• Fast termin
– Väljer du att studera en fast termin utomlands är din studieplan redan fastställd. Som student på Ekosystemtekink finns möjlighet att åka till University of Waterloo termin 5.

• Sommarkurs
– Varje sommar åker ett gäng ekosar på en utbytesresa till Xiamen i Kina och deltar i en summer research school. Utöver denna finns en mängd andra sommarkurser att söka på LU och LTH.

• Praktik utomlands
– Genom att praktisera utomlands får du både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden.

• Examensarbete utomlands
– Att skriva examensarbetet utomlands ger berikande perspektiv och internationell erfarenhet. Genom sidas MFS-stipendium finns möjlighet att tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att samla in data för ditt examensarbete.

Mer information finns på:
http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/