AKG

ArbetslivsKontaktGruppen, AKG, ansvarar för att marknadsföra sektionen utåt, främst gentemot företag. Man kan säga att AKG har hand om livet efter, eller utanför, LTH då de även ansvarar för kontakten med examinerade studenter genom alumniverksamheten.

AKG bjuder in intressanta företag på gästföreläsningar där studenter kan få veta mer om vad som väntar efter utbildningen. Detta ger också möjlighet att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare.

Maila hela utskottet: [email protected]


Medlemmar:

GULDFISK
Namn: Lina Ekstedt W13
Status: Arbetslivskontakt, AK
Mail: [email protected]

VICE AK
Kicki Lissborg W14

LEDAMÖTER
Frida Görman W13
Daniel Iggström W13
Björn Kjeang Funkqvist W13
Hanniel Larsson W15
Fiona Örnberg W14
Adam Turesson W15
Natarika Martynov W15