Studierådet

Studierådets huvudsakliga uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir en av landets förnämsta. Studierådet (SRW) jobbar för kontinuerlig förbättring av kurserna samt hjälper till att lösa eventuella problem som uppkommer under terminens gång. Vi för studenternas talan i utbildningsfrågor och genom kursrepresentanter fungerar vi som en extra länk mellan studenter och kursansvariga lärare. Vi har hand om studiebevakning och jobbar med CEQ utvärderingarna. Dessa görs efter varje kurstillfälle och diskuteras sedan tillsammans med ansvariga lärare. Två av studierådsmedlemmarna ingår också i Programledningen där kursutbud och förbättring av programmet står i centrum. Programledningen är knuten till W-programmet och den instans från LTH som står närmast studenterna och där vi har störst chans att påverka.

I Studierådet ingår även Skyddsombud, Världsmästare och Vice jämlikhetsombud. Skyddsombudet jobbar främst med frågor som rör vår arbetsmiljö så som studieplatser och säkerhet i labsalar. Världsmästarna kan du vända dig till om du är nyfiken på utbytesstudier! De har koll på vad som gäller med ansökning, var du kan åka och hur du går tillväga. De har även hand om de inkommande studenterna på eko. Vice jämlikhetsombud sitter med i studierådet och agerar som länk mellan SRW och JämU.

SRW ordnar även andra studierelaterade evenemang som gör utbildningen och skolan lite roligare och lättare! Till exempel kan det vara mysiga studiekvällar med fika, bokbytardagar eller spännande lunchföredrag.

Har du frågor eller problem med en kurs/lärare eller andra studierelaterade frågor är du hjärtligt välkommen att maila eller prata med oss!

Maila hela utskottet på: [email protected]


Medlemmar:

C(p)EQ-huggare
Katja Eftring W16
Status: Studierådsordförande
Mail: [email protected]

LEDAMÖTER
Tom Allen W13
Linnéa Sjöström W15
Mathilde Henriksen W15
Ylva Kloo W16
Louise Söderberg W16
Isabella Steen W17
Rikard Ostrand W17

FLYGFISKAR
Annie Haraldsson W16
Sixten Hager W16
Status: Wärldsmästare
Mail: [email protected]

SKÖLDPADDA
Simon Probert W13
Status: Skyddsombud
Mail: [email protected]

VICE JÄMLIKHETSOMBUD
Emelie Swenningson W17
Mail: [email protected]