Wåtmarken

Vår fina sektionslokal. Hit är du alltid välkommen.


 

Lokalen

    Allmänt

I Wåtmarken kan en värma sin mat, plugga eller ägna sig åt olika form av prokrastinering. Wåtmarken går inte att boka på dagtid, eller utesluta någon från, så alla sektionsmedlemmar är alltid välkomna. Wåtmarken ses över av källarmästaren så det är dit du bör vända dig med frågor, idéer, synpunkter, etc. berörande lokalen (w-km@tlth.se).
 

    Städning

Wåtmarken ska städas minst två gånger per vecka av sektionens utskott. Vilket utskott det är som städar när finns att finna på kylen i Wåtmarken och i städschemat nedan, men alla städar såklart efter sig själva. Att lokalen hålls ren är en förutsättning för att vi ska få ha kvar den. Om Wåtmarken skulle bli stökig under helgen (vilket uppmuntras) så är det nerstökarnas ansvar att se till att lokalen är snygg tills på måndag igen (vilket krävs).
 
    Städschemateorin


 

Förrådet

    Kuriosa

Som källarmästare får en snabbt lära sig om sakflödet inom sektionen, dvs. flödet som all fysisk sektionsegendom rör sig enligt. Detta flöde slutar i förrådet, som har lite samma roll för sektionsmaterial som havsbotten har för fosfor. Det finns alltså inget ordentligt utflöde ur sektionen, utan den stora majoriteten av allt som kommer in stannar kvar och ackumuleras en längre tid. Det finns dock en del interna flöden och loopar.
 

    Allmänt

I förrådet återfinns de flesta materiella ting som sektionen har samlat på sig genom åren. Allt i förrådet är ämnat för sektionen och dess medlemmar och därmed uppmuntras utskott till att ta del av alla dessa skatter (se riktlinjerna för hantering av sektionens material för mer info om t.ex bokning av högtalare och volleybollkit). På detta vis kanske förrådet borde ses som marken i en skog dit allt organiskt material så småningom faller som “skräp” och bryts ner för att en vacker dag återanvändas i något nytt.
 
    Riktlinjer för hantering av sektionensmaterial
    Högtalarkontrakt (går att skriva ut och fylla i delvis själv)
 
För att underlätta hela ta-del-av-processen så har källarmästare genom åren försökt upprätta någon ordning och systematik i den spontant väldigt hög-entropiska miljön. Nedan återfinns kartläggningar av diverse oordningar som går att stöta på i förrådet.

    Nyckel till färgackumulationen